Make your own free website on Tripod.com
Greek Gods and Goddesses

Olympians
Apollo, Aphrodite, Ares, Artemis, Athena, Hades (Pluto), Hephaestus, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon, Zeus

Other Major Gods
Asclepius, Amphitrite, Cronus, Demeter, Dionysus, Eileithyia, Erinyes, Eros, The Fates, Gaea, Gorgons, The Graces, Graeae, Hebe, Hecate, Horae, Muses, Nemesis, Pan, Persephone, Rhea, Selene, Themis, The Titans, Uranus

Minor Gods and Demi Gods
Acantha, Achelois, Achelous, Adonis, Aelous, Aether, Aetna, Agdistis, Aglaia, Aidos, Alastor, Alcyone, Alecto, Alectrona, Alethia, Alpheus, Alphito, Ananke, Andromeda, Angitia, Anteros, Antheia, Apate, Arete, Arges, Ariadne, Aristaeus, Asopus, Astraea, Astraeus, Ate, Aurora, Auxesia, Basileous, Baubo, Bendis, Bia, Boreas, Britomartis, Brizo, Brontes, Cabari, Cabiri, Calliope, Carya, Castalia, Cephissus, Cer, Ceto, Charon, Chloris, Circe, Clio, Cotys, Cotytto, Crimisus, Crinisus, Cybele, Dactyls, Damia, Deimos, Demogorgon, Derceto, Destiny, Dike (Dice), Doris, Dryads, Ececheira, Efreisone, Eirene, Eleos, Empusa, Enipeus, Enyalius, Enyo, Eos, Epimetheus, Erato, Erebus, Eris, Eunomia, Euphrosyne, Europa, Eurus, Euryale, Eurynome, Euterpe, Ganymeda, Ganymede, Geras, Harmonia, Harpies, Heliades, Helios, Hemera, Hespera, Hesperides, Hesperos, Hilaeira, Himeros, Hubris, Hygieia, Hymen, Hymenaeus, Hyperion, Hypnos, Iaso, Icelus, Inachus, Iris, Judges of the Underworld, Kakia, Keres, Kratos, Leto, Leucothea, Loxias, Litia, Maia, Mania, Medusa, Melicertos, Melpomene, Metis, Mnemosyne, Moira, Momus, Mormo, Moros, Morpheus, Muses- Original, Naiads, Necessitas, Nereids, Nereus, Nike, Nilus, Notus, Nymphs, Nyseides, Nyx, Oceanides, Oceanus, Ocnus, Olympians, Oneiroi, Orcus, Paean, Palaemon, Panacea, Panatis, Pandia, Paregoros, Parnassides, Pax, Peitho, Peneus, Penia, Penthus, Phantastus, Pheme, Philotes, Philyra, Phobos, Phoebe, Phorcys, Phospherus, Phthonus, Pleiades, Plutus, Polyhymnia, Pontus, Porus, Pothos, Potnia, Praxidice, Priapus, Prometheus, Proteus, Protogonus, Rhadamantus, Rivers in Hades, Sages of Greece, Sileni, Silvanus, Simois, Sirens, Spercheus, Styx, Telesphorus, Terpsichore, Tethys, Thalassa, Thalia, Thanatos, Thaumus, Theia, Thetis, Thriae, Titea, Tmolus, Triton, Trophonius, Tyche, Typhon, Urania, Vulturnus, Zagreus, Zelos, Zephyrus, Zibelthiurdos
 

Greek Myths, Legends and Heroes
Abaris, Abas, Abderus, Acamas, Achilles, Acis, Actaeon, Adamanthea, Admeta, Adonis, Adrastus, Aeacus, Aédon, Aega, Aegeus, Aegina, Aegisthus, Aegyptus, Aeneas, Aero, Aerope, Aethra, Agamedes, Agamemnon, Agave, Agdos, Aglauros, Ajax The Greater, Ajax The Lesser(Aias), Alcestis, Alcippe, Alcmaeon, Alcmena, Amalthea, Amazons, Amymone, Anaxarete, Andromache, Anius, Antaeus, Antianara, Anticlea, Antigone, Antiope, Arachne, Arethusa, Argonaut, Arne, Arsinoë, Asteria, Atalanta, Atlas, Atreus, Autolycus, Autonoe, Bellerophon, Bia, Briareus, Briseis, Brontes, Cadmus, Caenis, Calchas, Caligo, Callisto, Calypso, Campe, Cassandra, Cassiopeia, Castor and Pollux, Cecrops, Centaurs, Cerberus, Chaos, Charon, Charybdis and Scylla, Chelone, Chiron, Chryses, Chryseis, Circe, Clymene, Clytemnestra, Clytie, Coronis, Cottus, Cratos, Creon, Creusa, Crius, Creus, or Kreios, The Cyclopes, Cyone, Cyrene, Damia, Damocles, Damon and Pythias, Danae, Danaus, Daphne, Daphnis, Deianira (Dejaneira), Deidamia, Deucalion, Dido, Diomedes, Dione, Dirce, Dryope, Echenais, Echidna, Echo, Eidothea, Electra, Enceladus, Endymion, Ephialtes, Epigoni, Epimenides, Epimetheus, Erebus, Erigone, Erytheia, Europa, Eurycleia, Eurydice, Eurynome, Evadne, Galatea, Galinthias (Galauthis), Glaucus, Golden Fleece, Harmonia, Harpocrates, Hector, Hecuba, Helen, Heracles, Hermaphroditus, Hero and Leander, Hesperia, Hesperides, Hippodamia (Briseis), Hippolytus, Hippomenes, Hyacinthus, The Hyades, Hydra, The Hyperboreans, Ianthe, Iapetus, Icarius, Icarus, Idomeneus, Io, Iphigenia, Iphis, Irus, Ismene, Ixion, Jason, Lamia, Laocoön, Laodamia, Leda, Lycos (Lycaon), Lynceus, Marsyas, Medea, Meleager, Memnon, Menelaus, Mentor, Merope, Midas, Minos, Mount Olympus, Myrmidons, Myrrha, Narcissus, Nausicaa, Niobe, Oenone, Omphale, Ophiuchus, Orestes, Orion, Orpheus, Palamedes, Pandora, Pandrosos, Panope, Pareia, Paris, Pasiphae, Patroclus, Penelope, Perseus, Phaedra, Phaëthon, Philoctetes, Phoenix, Phorcys, Pleiades, Polynices, Polyphemus, Polyxena, Priam, Procrustes, Prometheus, Pygmalion, Pyrrha, Rhacius, Rhaecus, Rhene, Rhesus, Rhodus, Rhoecus, Rhoetus, Sappho, Satyrs, Sciron, Scylla, Semele, Silenus, Sinis, Sinon, Sisyphus, Stentor, Syrinx, Tantalus, Tartarus, Telamon, Telegonus, Telemachus, Tethys, Teucer, Thamyris, Theseus, Thetis, Thyestes, Tiresias, Tithonus, Tityus, Ulysses, Xantho, Xenia, Xuthus, Zagreus, Zalmoxis, Zelus, Zetes and Calais, Zethus and Amphion, Zeuxippe, Zeuxo


Celtic Gods and Goddesses , Egyptian Gods and Goddesses , Greek Gods and Goddesses , Middle Eastern Myth , Mythological Creatures , Native American Gods , Norse Gods , Roman Gods and Goddesses , Deities Correspondences

A Letter From Mom And Dad , An Open Letter to a Witch , Banner Links , Blessings , The Charges of the Gods , Crafts , Correspondences , Devotions , Dictionary , Goddess Months , Gods and Goddesses , Herbs , Invocations , Magickal Needs , Meditations , Metaphysical , Miscellanous Items , Oghams , Recipes , Redes and Laws , Rituals , Runes , Sitemap , Spells , Short Stories , Tarot  , Text Links , Webrings , What is Wicca? , What Law Enforcment Agencies Need To Know About Witchcraft

Background Set Courtesy of